Hanketietoa

YHDESSÄ YKSINÄISYYDESTÄ YHTEISÖÖN – HANKE

Hankkeen tavoitteena on eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden yksinäisyyden vähentäminen sekä sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja vahvistaminen matalan kynnyksen kohtaamispaikka- ja ryhmätoiminnoilla, yhteistyössä alueen yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

Hankkeen avulla sen toteutusaikana on tarkoitus luoda Kontiolahdelle toimiva, kuntatoimijat, kuntalaiset ja yhdistykset yhdistävä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävä toimintakulttuuri – joka jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin, eri toimijoiden yhteistyönä.

Kohderyhmänä hankkeella ovat:

  • Alueen yhdistykset ja toimijat
  • Yksinäiseksi ja turvattomiksi itsensä kokevat ikäihmiset
  • Yksinäiset työikäiset, työelämän ulkopuolelle olevat
  • Lapset ja nuoret ja heidän perheensä
  • Toiminta on avointa myös kaikille kohderyhmän ulkopuolella oleville

Yhteistyö

Tiloissa järjestetään yhteistyössä erilaisia tavoitteita tukevia tapahtumia. Mukana olevat yhdistykset pyörittävät toimintaa vapaaehtoisvoimin kukin vuorotellen. Yhdistykset ja niitten vapaaehtoiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen säännöllisten kokoontumisten ja seurannan ja arvioinnin avulla.

Varaa tilat yhdistyksesi käyttöön:

Varaa tilat käyttöösi täältä


Halukkaille yhdistyksille järjestetään omat kaappi- ja säilytystilat sekä datatykki yhteiskäyttöön. Tilassa on esillä tietoa alueen yhdistyksistä ja yhteyshenkilöistä. Hankkeen nettisivut toimivat myös yhdistysten tukipalveluna ja yhteisenä viestintäkanavana.

Rahoitus

Stea-rahoitteisen Yhdessä yksinäisyydestä yhteisöön hankkeen hallinnoijana on Kontiolahden Työttömät ry, ja sen toiminta tapahtuu Kontiolahden kunnan tarjoamissa maksuttomissa tiloissa.

Yhteistyökumppaneina hankkeen suunnittelussa ovat olleet: Kontiolahden kunta, Kontiolahden Eläkeläisneuvosto, Kontiolahden PaikallisJane, Kotikartanoyhdistys ry, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset-FinFami ry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen Kontiolahden paikallisosasto, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry, Pohjois-Karjalan Yhden Vanhemman Perheet ry.